biuro@neoenergetyka.pl

+48 691 733 775

Dokumentacja aplikacyjna

Wspieramy naszych Klientów w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej w zakresie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego. Dla JST przygotowujemy również lokalne programy rewitalizacji (LPR) oraz programy gospodarki niskoemisyjnej (PGN). We wstępnej fazie przygotowawczej inwestycji pomagamy wybrać najbardziej optymalny zakres robót budowlanych i dofinansowanie najlepiej pasujące do charakteru inwestycji. Zapewniamy obsługę naszego Zespołu Konsultingowego w zakresie przygotowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego, jak również na etapie uzupełnień, wymiany korespondencji oraz wniosków do instytucji dofinansujących przedsięwzięcie. W przypadku przygotowanych przez nas dokumentacji aplikacyjnych istnieje również możliwość rozliczenia dofinansowania projektu na etapie realizacji.

Opracowujemy:

  • Studium wykonalności
  • Wnioski o dofinansowanie
  • Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR)
  • Programy Gospodarki Niskoemisyjnej(PGN)

Dla następujących obszarów inwestycyjnych:

  • gospodarka niskoemisyjna,
  • poprawa efektywności energetycznej,
  • odnawialne źródła energii,
  • budowa systemów kogeneracyjnych