biuro@neoenergetyka.pl

+48 691 733 775

Dokumentacja techniczna

Posiadamy wielobranżowe biuro projektowe, przygotowujące profesjonalne dokumentacje projektowe. Opracowujemy niezbędne dokumentacje techniczne w zależności od potrzeb Klientów, wymogań programów dofinansowujących oraz od fazy przygotowania inwestycji:

 • Koncepcje
  • techniczne
  • techniczno - ekonomiczne
 • Audyty
  • elektroenergetyczne
  • energetyczne
  • efektywności energetycznej
  • wymagane w regulaminach programów dofinansowujących
 • Programy Funkcjonalno-Użytkowe
 • Dokumentacje projektowe
  • projekty budowlane
  • projekty wykonawcze
  • STWiOR (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót)
  • kosztorysy i przedmiary

 

Realizujemy dokumentacje techniczne głównie w zakresie poniższych robót budowlanych:

 • przystosowania budynków do nowych funkcji
 • głębokiej termomodernizacji obiektów
 • modernizacji systemów energetycznych
  • kotłowni, węzłów cieplnych, sieci cieplnych
  • systemów grzewczych i chłodniczych
  • systemów wentylacji i klimatyzacji oraz rekuperacji
  • systemów zasilania elektroenergetycznego
 • opomiarowania i zarządzania energią
 • mikro i małych instalacji fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych
 • budowy farm fotowoltaicznych
 • instalacji kolektorów słonecznych
 • instalacji pomp ciepła
 • systemów kogeneracyjnych
 • modernizacji oświetlenia na energooszczędne typu LED